Rubriky
CUTTING CUTTING EX-TRACK® EX-TRACK® LASER NEWS OXY-FUEL OXY-FUEL PLASMA PLASMA

ELIMINUJTE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU PŘI ŘEZÁNÍ

Při tepelném řezání kovů technologiemi jako je plazma, laser nebo autogen mohou vznikat toxické výpary a plyny znečišťující vzduch, který dýcháme. Ve výrobních podnicích se často vyskytují dva typy nečistot. Jednak jsou to suché nečistoty vznikající při řezání, broušení a svařování, jako je polétavý prach, kouř a různé výpary. Druhý typ nečistot jsou tzv. lepkavých nečistoty, které pochází z olejové mlhy a dalších maziv potřebných při výrobě.

U vodivých materiálů, které se řezají zmíněnými obloukovými metodami je na místě uvážlivý přístup. Řada materiálů a vrchních nátěrů obsahují prvky, které jsou klasifikovány jako “těžké kovy” a další toxické složky, například zinek (galvanizovaná ocel), olovo, kadmium, chrom, beryllium aj. Takovéto materiály by neměly být řezány bez komplexní analýzy bezpečnostních rizik.

Není žádným překvapením, že dlouhodobá expozice všem těmto toxickým vzduch znečišťujícím látkám není zdraví prospěšné. Některé látky obsažené ve znečištěném vzduchu již byly prokázány jako kancerogenní. Kromě toho se mohou objevit i další zdravotní komplikace, jako například snížení kognitivních funkcí, nižší produktivita práce, oslabení imunitního systému atd. Operátoři a osoby pracující v bezprostřední blízkosti jsou těmto rizikům vystaveni, a proto by jejich práce měla probíhat v kontrolovaném prostředí.

Tváří v tvář těmto vědeckým faktům a právním regulacím platným v mnoha různých zemích, si nemůže většina firem dovolit podceňovat rizika plynoucí ze zhoršeného pracovního prostředí a jsou proto nuceni průběžně sledovat možnosti jeho zlepšování tak, aby předcházely možným zdravotním rizikům. Tento proces zahrnuje sledování pracovních procesů, bezpečnostních mechanismů a expozice zaměstnanců.

Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy ve své zemi

Při řezání kovů je bezpečnost prioritou číslo jedna. Existuje mnoho bezpečnostních předpisů týkajících se prevence zdravotních rizik, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro mnoho výrobců, zejména malých a středních firem, může být obtížné sledovat všechny předpisy a jejich aktualizace, je tedy velmi běžné, a také se doporučuje spolupráce s externími odborníky a profesionály v této oblasti legislativy.

V Evropské Unii platí několik předpisů ohledně základních požadavků na bezpečné pracovní prostředí při práci s kovy. Tyto předpisy jsou povinné pro všechny členy EU, i když každá země v EU může přijmout dokonce přísnější pravidla. Zde uvádíme některé z nich:

  • Směrnice o pracovištích (89/654/EEC), která se zabývá minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích, jako je osvětlení, větrání, teplota, hluk, vibrace, značení a nouzové východy.

  • Směrnice o chemických činitelích (98/24/ES), která se zaměřuje na ochranu zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým činitelům, jako jsou kovy a jejich sloučeniny, při práci. Tato směrnice stanoví povinnosti zaměstnavatelů, jako je hodnocení rizik, prevence a omezení expozice, měření a monitorování, informování, školení a zdravotní dohled.

  • Směrnice o fyzikálních činitelích (2004/40/ES), která se zabývá minimálními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí elektromagnetickým polím při práci, například při indukčním ohřevu nebo svařování kovů. Tato směrnice stanoví mezní hodnoty expozice, opatření pro prevenci a snížení rizik, informování, školení a konzultace zaměstnanců.

Vyhledejte všechny zdroje znečištění vzduchu na vašem pracovišti

Je zřejmé, že látky znečišťující vzduch vycházejí při řezání z hořáků a kovových plechů. Jakmile identifikujete všechna riziková místa na svém pracovišti, můžete prozkoumat možnosti a najít nejlepší řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Vyplatí se přizvat ke konzultaci o možných řešeních i operátory, kterých se to týká, protože nemá smysl investovat velké částky do zařízení, které nebude využíváno. Správný systém by měl vyhovovat vašim pracovním postupům a pracovníkům by se s nimi mělo pohodlně pracovat.

A jaké je pro vás to nejlepší řešení? Pátrejte po možnostech a konzultujte také se svými operátory

Menší dílny mají rozdílné potřeby oproti velkým výrobcům. Řešení mohou sahat od jednoduchého přirozeného větrání, jako je otevření garážových vrat na začátku směny, až po sofistikované systémy průmyslové filtrace vzduchu pro těžkou průmyslovou výrobu.

Je důležité zvolit správnou technologii, správnou velikost a také správný poměr cena/výkon. Potřebujete najít něco, co bude vyhovovat konkrétně vám, vašemu rozpočtu, provozním nákladům a potřebám zaměstnanců. Na trhu je mnoho výkonných produktů, které zajišťují bezpečné prostředí na pracovišti a nezruinují váš rozpočet.

Zkuste si zodpovědět několik základních otázek a vezměte v úvahu co nejvíce faktorů:

  • ● S jakými materiály pracujete?
  • ● Jaká je frekvence řezání a jaká je obvyklá délka těchto řezů?
  • ● Jde o kontinuální řezy nebo přerušované?
  • ● Chcete vzduch recirkulovat uvnitř budovy, nebo jej vypouštět ven?

Existuje několik různých způsobů, jak se vypořádat s kouřem a prachem vznikajícím při plazmovém řezání a robotickém svařování. Dobrým řešením může být také ODSÁVACÍ SYSTÉM kombinovaný s vhodným řezacím stolem. Takové systémy mívají filtrační vložky umístěné v horní sekci odsávacího systému. To umožňuje snadný přístup kvůli údržbě a čištění prachového sběrného boxu. Vyčištěný vzduch je posléze vyfukován zpět na pracoviště – bez tepelných ztrát.

Posledním trendem je odsávání zplodin přímo na hořáku. Jejich obliba roste také díky lepší ergonomii a výkonu. Dalším důležitým nástrojem nebo přístupem pro větší výrobce je automatizace, jako jsou coboti, a způsob jejich integrace do pracovního procesu.


Navštivte naše webové stránky www.ex-track.com a zjistěte více i o dalších souvisejících produktech.

Text:               Thermacut, k.s.
Photo:            Archive of Thermacut, k.s.

Zdroj informací:
Link referring to the web article from Canadian Fabrication & Welding
6 steps to limit air contaminants in the job shop (canadianmetalworking.com)

Rubriky
CUTTING EX-TRACK® OXY-FUEL

ŘEZÁNÍ TRUBEK S EX- TRACK®PA-1

Někdy se může stát, že potřebujete řezat trubky i na stavbách, kde je obtížný nebo v horším případě žádný přístup k elektřině. Tehdy oceníte šikovného pomocníka, zařízení nezávislé na elektrickém připojení. Představujeme EX-TRACK® PA-1, přenosné zařízení pro řezání trubek.

EX-TRACK®PA-1 je přenosný řezací systém vytvořený pro řezání trubek z běžné oceli, který se používá v kombinaci s autogenním hořákem. Pomocí tohoto zařízení lze řezat trubky až do průměru 600 mm* a o tloušťce stěny až do 90 mm. Celý řezací proces je ovládán operátorem ručně. Velkou výhodou je, že zařízení se nemusí připojovat do elektrické sítě.

*Řezačka je upevněna na trubce řetězem, který je součástí balení.

Ruční řezací zařízení EX-TRACK®PA-1 se používá na stavbách, v dílnách a všude tam, kde se řežou trubky a řeže se materiál pod úhlem. Protizášlehová pojistka chrání zařízení od zpětného zášlehu a poškození.

Po nainstalování dvou větších koleček, které jsou také součástí balení lze řezat trubky o průměrech menších než 108 mm, až do průměru 80 mm. Stačí vyměnit kolečka. Spojkový vyrovnávač umožňuje rychlé přemístění řezačky na požadované místo.

Řezání trubek je s EX-TRACK® PA-1 je mnohem rychlejší než při použití standardní brusky a povrch řezu je také mnohem hladší. Celé zařízení je snadné, jak sestavit, tak používat.

JEN NAMONTUJTE A ŘEŽTE.

Jak na to? Podívejte se na video:

Stáhněte si brožuru, manuál a technický list na www.ex-track.com.


Chcete se dozvědět více o produktech EX-TRACK®? Navštivte naše stránky www.ex-track.com.

Text:               Thermacut, k.s.
Photo:            Archive of Thermacut, k.s.

Rubriky
CUTTING EX-TRAFLAME® EX-TRAFLAME® OXY-FUEL OXY-FUEL

TESTOVÁNÍ HOŘÁKŮ EX-TRAFLAME® V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

V běžném provozu při normálním průběhu řezání a pokud obsluha dělá vše správně, v podstatě nelze zjistit, jak se hořák zachová v nestandardní situaci. Například pokud dojde k přehřátí nebo se ucpe výstup z hubice. Thermacut® přišel s řešením, jak tyto podmínky simulovat a zároveň jak testovat své autogenní hořáky značky EX-TRAFLAME® podle stanovených norem.

Speciálně vytvořené zařízení pro ISO testy podle návrhu (od) Thermacut® dokáže simulovat extrémní podmínky, jako například zpětný zášleh nebo přehřívání hořáku. Tyto testy dané mezinárodní normou zároveň pomáhají vývojářům při inovacích, které jsou zaměřené na zlepšení životnosti a odolnosti našich hořáků.

Zkoušky autogenní hořáků EX-TRAFLAME® jsou prováděny podle mezinárodní normy EN ISO 5172, která stanovuje požadavky na zkoušky hořáků pro plamenové svařování, ohřev a řezání kovů. Norma platí pro hořáky pro strojní řezání s rozsahem řezání do 300 mm. Účelem zkoušky je prokázání odolnosti hořáku proti trvalému zpětnému hoření.

ODOLNOST HOŘÁKU PŘI PŘEHŘÁTÍ

Nejvíce tepelně namáhaný je hořák při propalu plechu. Hořák stojí na místě a teplo z plamene (u acetylenu cca. 3000 °C) působí na trysku a tělo. Běžná doba předehřevu je dle tloušťky materiálu přibližně 1 minuta. Jsou známy případy, kdy předehřev zákazník protahuje na neúměrně dlouhou dobu, čímž se hořák poškozuje. Zkouška odolnosti při přehřátí nám tedy pomáhá zjistit, jak se tělo hořáku chová v těchto extrémních případech a jak je odolný vůči nešetrnému zacházení. Zároveň nám dává možnost vylepšovat design tak, abychom byli schopni dosahovat co nejlepších výsledků.

Simulace přehřátí hořáku
Simulace přehřátí hořáku

Při tomto testu je hořák zapálen uvnitř kovové vany, která je ponořena do nádoby napuštěné vodou. Od kovových stěn se teplo odráží a tím se umocňuje zahřívání hořáku. Předepsaná zkouška určuje, že zpětné teplo z normálního tedy neutrálního plamene musí ohřívat hubici a hořák po dobu 3 minut. V průběhu této doby nesmí dojít ke zpětnému hoření.

ODOLNOST PŘI UZAVŘENÍ VÝSTUPU Z HUBICE

Zkouška odolnosti při uzavření výstupu z hubice pak simuluje dvě nejčastější chyby při řezání. První z nich je tzv. „najetí hořáku do plechu“ buď chybou paliče nebo poruchou automatického hlídání výšky hořáku. Druhým případem je špatně provedený propal, kdy rychlost hořáku při propalu je příliš malá nebo žádná. Roztavený materiál pak ucpe hubici. Při těchto chybách rovněž dochází ke zpětnému šlehnutí do těla hořáku a hrozí jeho následné zničení.

zpětný zážeh
Simulace zpětného zášlehu

Na zkušebním zařízení je nainstalován otočný podstavec a na něm je pak umístěn vzorek materiálu z mědi. Na povrchu měděného segmentu jsou drážky. Čelní plocha hubice se uvede do kluzného dotyku se segmentem. Mezinárodní zkouška předepisuje počet přerušení plamene na 30. Zkouška hořáku se považuje za vyhovující, pokud se nevyskytne žádné trvalé zpětné hoření v průběhu pěti úplných otáček. V případě, že se objeví trvalé zpětné hoření zkouška musí být ihned zastavena!

Podívejte se na názorné video ze zkoušky
(zpomalený záběr)

Běžným řezem, pokud obsluha dělá vše správně, v podstatě nelze zjistit, jak se zařízení chová při uvedených extrémních podmínkách. To byl jeden z důvodů, proč Thermacut® přišel s řešením, jak tyto podmínky simulovat a na základě výsledků testů pak navrhovat inovace zvyšující odolnost hořáků EX-TRAFLAME®. Zároveň je třeba si uvědomit, že při těchto zkouškách nedochází k řezu materiálu. Lze tedy rovněž říci, že prováděné testy šetří peníze, čas i zdraví obsluhy. Další výhodou je velká variabilita při zadávání podmínek testů, jako například možnost prodloužení časů, přidání otáček zařízení apod. Hořáky od společnosti THERMACUT® jsou opravdu důkladně testovány. Zákazník má tak jistotu, že hořáky EX-TRAFLAME® jsou odolné, spolehlivé a naprosto bezpečné.

Více informací o autogenních hořácích značky EX-TRAFLAME® a celém sortimentu pro autogenní řezání naleznete na webových stránkách www.ex-traflame.com

Zaujal Vás tento článek a chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: support@thermacut.cz

Text:               Thermacut, k.s.;

Foto:           archiv společnosti Thermacut, k. s.

Rubriky
CUTTING EX-TRACK® EX-TRACK® OXY-FUEL OXY-FUEL PLASMA PLASMA

POZNEJTE ŘEZACÍ SYSTÉM EX-TRACK®

EX-TRACK® CNC je kompaktní závěsný CNC řezací systém pro autogenní nebo plazmové hořáky, který je lehký, přenosný a ekonomický.

Řezací systém EX-TRACK® CNC

EX-TRACK®CNC je první motorem poháněný model ze série CNC řezacích systémů originální značky THERMACUT® nabízející cenově dostupné řešení profilového řezání. Velikost a váha EX-TRACK®CNC umožnují snadnou přepravu a sestavení kdekoli.  Tento uživatelsky přívětivý, automatizovaný CNC řezací systém pro autogenové i plazmové řezání je kompletně všestranný a představuje vynikající kvalitu za rozumnou cenu.

EX-TRACK® CNC je vybaven zabudovanou barevnou obrazovkou eliminující potřebu integrace externího ovladače do systému. Jednoduché operace volitelné z nabídky je snadné si osvojit a používat. Knihovna nabízí 50 nejběžnějších tvarů, což minimalizuje potřebu programování a následného seřízení. Rozměry těchto tvarů lze snadno měnit dle požadavků zadání bez nutnosti dalšího programování.

CNC řezací systém rozpoznává základní programování v M a G kódu; off-line programované NC soubory lze snadno přesunout do systému pomocí standardního USB připojení.  Tento všestranný Thermacut® řezací systém je vhodný jak pro autogenní tak pro plazmové řezání.  Motorem poháněný zvedák je standardně upevněn a může nést oba hořáky současně, autogenní i plazmový hořák. Regulátor výšky obloukového napětí (AVC) automaticky udržuje stálou řeznou výšku plazmového hořáku. Dotykový IHS senzor rozpozná povrch plechu a nastaví správnou propalovou výšku během automatizovaného procesu řezání. Zároveň dokáže rozpoznat náraz hořáku do plechu během řezání a aktivuje automatické vypnutí, aby se ochránil plazmový systém. Solenoidní (cívkový) ventil při řezání kyslíkem zajišťuje automatické řezání při použití autogenního hořáku.

EX-TRACK® CNC podává přesný a spolehlivý výkon. Precizně vyrobená vodící kolejnice zajišťuje stabilní pohyb příčného nosníku a poskytuje tak plnou oporu pro hořák. Precizní rovnoběžné kolejnice minimalizují vibrace a zajišťují přesné řezání během celého procesu.

Precizní rovnoběžné kolejnice minimalizují vibrace a zajišťují přesné řezání během celého procesu.

EX-TRACK®CNC lze snadno vybavit příslušným plazmovým zdrojem EX-TRAFIRE®. S použitím plazmové řady EX-TRAFIRE® může EX-TRACK® CNC rychle řezat měkkou ocel a hliník až do tloušťky 20 mm nebo nerezovou ocel až do tloušťky 15 mm (propal).

EX-TRACK®CNC je ideální například pro technické vysoké školy, malé výrobní podniky, loděnice, údržbářské nebo opravárenské dílny. Jelikož je přenosný, lze jej použít také ve větších provozních halách nebo na stavbách.

S EX-TRACK®CNC lze řezat plechy o maximálních rozměrech 3 000 x 1 500 mm, rychlostí až 3 000 mm / min.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.ex-track.com.

Pokud potřebujete s čímkoli poradit, neváhejte se prosím na nás obrátit prostřednictvím emailu: extrack@thermacut.cz

EX-TRACK® CNC, PorVent řezací stůl, odsávací jednotka HERR a EX-TRAFIRE®.

Text: Thermacut, k. s.
Foto: archiv Thermacut, k. s.