Rubriky
CUTTING CUTTING EX-TRACK® EX-TRACK® NEWS PLASMA PLASMA Uncategorized @cs

INTERVIEW S GIOVANNI ROSSETTI

Přemýšleli jste někdy o tom, co vše se dá dělat s plazmovou řezačkou? Můžete říct, že je to jen stroj na řezání plechů, ale to zdaleka není vše! Můžete to posunout dál, stát se umělcem a vytvářet neuvěřitelné umělecké kousky. Stejně jako náš respondent, pan Giovanni Rossetti, známý jako ILROSS.

Giovanni je populární influencer na sociálních sítích v komunitě umělců, kteří pracují s kovy. Kromě tvoření úžasných sošek, plastik a jiných uměleckých kousků se věnuje i jiným věcem. Je třeba známý pro svá vzdělávací videa ohledně řezání a svařování. Pracuje s různými vybaveními a technologiemi, které usnadňují práci.

Požádali jsme Giovanniho o krátký rozhovor, ve kterém představí své aktivity, jaké nároky musí vybavení, které používá splňovat a proč spolupracuje s Thermacut®.

Především, říkejte mi prosím Ross, dávám přednost osobnějšímu kontaktu s uživateli, kteří mě sledují. Je to již asi tři roky, co se plně věnuji tvorbě obsahu pro společnosti, které potřebují propagovat své výrobky nebo které potřebují vytvořit obsah pro svá interní i externí školení. Kromě toho nabízím konzultace firmám, které nejsou zběhlé ve světě sociálních sítí a potřebují oslovit a cílit na své zákazníky také v tomto prostoru. Současně vytvářím obsah na svém YouTube kanále ILROSS a dalších sociálních sítích. Mým úmyslem je sdílet kreativní nápady a své znalosti spojením svých dvacetiletých zkušeností geodeta na civilních a průmyslových stavbách s vášní pro technologie.

Jako se všemi technologiemi, se kterými přicházím do styku, velkou výzvou je nastudovat konkrétní výrobek a vytvořit takový obsah, prostřednictvím kterého tento produkt přiblížím ostatním uživatelům srozumitelným a co nejjednodušším způsobem. Velmi často se setkávám u firem s tím, že “musí” tyto nové technologie nějak přijmout, naučit se s nimi pracovat, ale nemají pro ně tu samou vášeň a entuziasmus, jakou mám já. Tady má role může být velmi užitečná. Je tak pro mě velkým zadostiučiněním, když mě posléze některé společnosti kontaktují a děkují mi za užitečné video tutoriály, které vytvářím. Například video o základním nastavení stroje nebo video o přednastavených tvarových výpalcích v knihovně zařízení.

Například toto video ⬇️

Kovy jsou moje velká vášeň a je to to, s čím pracuji nejčastěji, jak při umělecké tvorbě, tak při dílenských projektech. S ohledem na mé předchozí zkušenosti ze stavebnictví, kde jsem si osvojil řadu manuálních dovedností, rád používám všechno, co mě právě napadne. Vyráběl jsem sochy z betonu, recyklovaného papíru a na seznamu mám připravené projekty ze dřeva, uhlíkových vláken atd… jen potřebuji, aby den měl 48 hodin.

Z vybavení používám nejčastěji svářečku, ale to je pouze malá část celého procesu. Nejdůležitější část mé práce je sdílení obsahu, druhý a neméně důležitý je design a výroba prototypů před vytvořením konečného projektu. Často používám počítač a “fusion360”, abych své projekty, které jsem navrhl převedl a poté vytvořil co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem. Může to být 3D tisk, řezání pomocí CNC plazmy nebo CNC frézky.

Má rada zní, vždy a stále opakuji to samé. “Perfektní produkt neexistuje, ale existuje perfektní produkt, který splní vaše požadavky.” Takže nehledejte produkt, který je na papíru nejvýkonnější, nejrychlejší, nej-všechno. Výběr musí být učiněn po důkladném vyhodnocení všech vašich potřeb, finančních možností, zvážení míry složitosti systému a jeho údržby, vyhodnocení zkušeností operátorů atd. Udělejte si průzkum trhu, sledujte videa, zkoušejte a co nejvíce se ptejte. Také si nejdříve stáhněte manuál, abyste posléze nebyli překvapeni.

The EX-TRACK® CNC plasma table amazed me from the first meeting at the Lamiera fair in Milan, where I saw the demo unit.

Záleží na komplexnosti projektu, na kterém pracuji. Řezání je součást procesu, stejně jako návrh designu, svařování a dokončovací práce.

Také velmi děkuji za ocenění mé kreativní práce.

Úkázky práce ILROSS

  • Dog creation
  • Roses
  • Big rose

Více videí o umělecké tvorbě z kovů je k dispozici na YouTube: https://www.youtube.com/@ilROSS/videos

LinkedIN stránka IlROSS: https://www.linkedin.com/in/il-ross/

Instagram: https://www.instagram.com/ilross/

Instagram Art stránka: https://www.instagram.com/ross_art_and_design/

Text: Thermacut, k.s.
Photos: archive of Thermacut, k. s.

Rubriky
CUTTING CUTTING EX-TRACK® EX-TRACK® LASER NEWS OXY-FUEL OXY-FUEL PLASMA PLASMA

ELIMINUJTE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU PŘI ŘEZÁNÍ

Při tepelném řezání kovů technologiemi jako je plazma, laser nebo autogen mohou vznikat toxické výpary a plyny znečišťující vzduch, který dýcháme. Ve výrobních podnicích se často vyskytují dva typy nečistot. Jednak jsou to suché nečistoty vznikající při řezání, broušení a svařování, jako je polétavý prach, kouř a různé výpary. Druhý typ nečistot jsou tzv. lepkavých nečistoty, které pochází z olejové mlhy a dalších maziv potřebných při výrobě.

U vodivých materiálů, které se řezají zmíněnými obloukovými metodami je na místě uvážlivý přístup. Řada materiálů a vrchních nátěrů obsahují prvky, které jsou klasifikovány jako “těžké kovy” a další toxické složky, například zinek (galvanizovaná ocel), olovo, kadmium, chrom, beryllium aj. Takovéto materiály by neměly být řezány bez komplexní analýzy bezpečnostních rizik.

Není žádným překvapením, že dlouhodobá expozice všem těmto toxickým vzduch znečišťujícím látkám není zdraví prospěšné. Některé látky obsažené ve znečištěném vzduchu již byly prokázány jako kancerogenní. Kromě toho se mohou objevit i další zdravotní komplikace, jako například snížení kognitivních funkcí, nižší produktivita práce, oslabení imunitního systému atd. Operátoři a osoby pracující v bezprostřední blízkosti jsou těmto rizikům vystaveni, a proto by jejich práce měla probíhat v kontrolovaném prostředí.

Tváří v tvář těmto vědeckým faktům a právním regulacím platným v mnoha různých zemích, si nemůže většina firem dovolit podceňovat rizika plynoucí ze zhoršeného pracovního prostředí a jsou proto nuceni průběžně sledovat možnosti jeho zlepšování tak, aby předcházely možným zdravotním rizikům. Tento proces zahrnuje sledování pracovních procesů, bezpečnostních mechanismů a expozice zaměstnanců.

Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy ve své zemi

Při řezání kovů je bezpečnost prioritou číslo jedna. Existuje mnoho bezpečnostních předpisů týkajících se prevence zdravotních rizik, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro mnoho výrobců, zejména malých a středních firem, může být obtížné sledovat všechny předpisy a jejich aktualizace, je tedy velmi běžné, a také se doporučuje spolupráce s externími odborníky a profesionály v této oblasti legislativy.

V Evropské Unii platí několik předpisů ohledně základních požadavků na bezpečné pracovní prostředí při práci s kovy. Tyto předpisy jsou povinné pro všechny členy EU, i když každá země v EU může přijmout dokonce přísnější pravidla. Zde uvádíme některé z nich:

  • Směrnice o pracovištích (89/654/EEC), která se zabývá minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích, jako je osvětlení, větrání, teplota, hluk, vibrace, značení a nouzové východy.

  • Směrnice o chemických činitelích (98/24/ES), která se zaměřuje na ochranu zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým činitelům, jako jsou kovy a jejich sloučeniny, při práci. Tato směrnice stanoví povinnosti zaměstnavatelů, jako je hodnocení rizik, prevence a omezení expozice, měření a monitorování, informování, školení a zdravotní dohled.

  • Směrnice o fyzikálních činitelích (2004/40/ES), která se zabývá minimálními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí elektromagnetickým polím při práci, například při indukčním ohřevu nebo svařování kovů. Tato směrnice stanoví mezní hodnoty expozice, opatření pro prevenci a snížení rizik, informování, školení a konzultace zaměstnanců.

Vyhledejte všechny zdroje znečištění vzduchu na vašem pracovišti

Je zřejmé, že látky znečišťující vzduch vycházejí při řezání z hořáků a kovových plechů. Jakmile identifikujete všechna riziková místa na svém pracovišti, můžete prozkoumat možnosti a najít nejlepší řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Vyplatí se přizvat ke konzultaci o možných řešeních i operátory, kterých se to týká, protože nemá smysl investovat velké částky do zařízení, které nebude využíváno. Správný systém by měl vyhovovat vašim pracovním postupům a pracovníkům by se s nimi mělo pohodlně pracovat.

A jaké je pro vás to nejlepší řešení? Pátrejte po možnostech a konzultujte také se svými operátory

Menší dílny mají rozdílné potřeby oproti velkým výrobcům. Řešení mohou sahat od jednoduchého přirozeného větrání, jako je otevření garážových vrat na začátku směny, až po sofistikované systémy průmyslové filtrace vzduchu pro těžkou průmyslovou výrobu.

Je důležité zvolit správnou technologii, správnou velikost a také správný poměr cena/výkon. Potřebujete najít něco, co bude vyhovovat konkrétně vám, vašemu rozpočtu, provozním nákladům a potřebám zaměstnanců. Na trhu je mnoho výkonných produktů, které zajišťují bezpečné prostředí na pracovišti a nezruinují váš rozpočet.

Zkuste si zodpovědět několik základních otázek a vezměte v úvahu co nejvíce faktorů:

  • ● S jakými materiály pracujete?
  • ● Jaká je frekvence řezání a jaká je obvyklá délka těchto řezů?
  • ● Jde o kontinuální řezy nebo přerušované?
  • ● Chcete vzduch recirkulovat uvnitř budovy, nebo jej vypouštět ven?

Existuje několik různých způsobů, jak se vypořádat s kouřem a prachem vznikajícím při plazmovém řezání a robotickém svařování. Dobrým řešením může být také ODSÁVACÍ SYSTÉM kombinovaný s vhodným řezacím stolem. Takové systémy mívají filtrační vložky umístěné v horní sekci odsávacího systému. To umožňuje snadný přístup kvůli údržbě a čištění prachového sběrného boxu. Vyčištěný vzduch je posléze vyfukován zpět na pracoviště – bez tepelných ztrát.

Posledním trendem je odsávání zplodin přímo na hořáku. Jejich obliba roste také díky lepší ergonomii a výkonu. Dalším důležitým nástrojem nebo přístupem pro větší výrobce je automatizace, jako jsou coboti, a způsob jejich integrace do pracovního procesu.


Navštivte naše webové stránky www.ex-track.com a zjistěte více i o dalších souvisejících produktech.

Text:               Thermacut, k.s.
Photo:            Archive of Thermacut, k.s.

Zdroj informací:
Link referring to the web article from Canadian Fabrication & Welding
6 steps to limit air contaminants in the job shop (canadianmetalworking.com)

Rubriky
CUTTING EX-TRACK® OXY-FUEL

ŘEZÁNÍ TRUBEK S EX- TRACK®PA-1

Někdy se může stát, že potřebujete řezat trubky i na stavbách, kde je obtížný nebo v horším případě žádný přístup k elektřině. Tehdy oceníte šikovného pomocníka, zařízení nezávislé na elektrickém připojení. Představujeme EX-TRACK® PA-1, přenosné zařízení pro řezání trubek.

EX-TRACK®PA-1 je přenosný řezací systém vytvořený pro řezání trubek z běžné oceli, který se používá v kombinaci s autogenním hořákem. Pomocí tohoto zařízení lze řezat trubky až do průměru 600 mm* a o tloušťce stěny až do 90 mm. Celý řezací proces je ovládán operátorem ručně. Velkou výhodou je, že zařízení se nemusí připojovat do elektrické sítě.

*Řezačka je upevněna na trubce řetězem, který je součástí balení.

Ruční řezací zařízení EX-TRACK®PA-1 se používá na stavbách, v dílnách a všude tam, kde se řežou trubky a řeže se materiál pod úhlem. Protizášlehová pojistka chrání zařízení od zpětného zášlehu a poškození.

Po nainstalování dvou větších koleček, které jsou také součástí balení lze řezat trubky o průměrech menších než 108 mm, až do průměru 80 mm. Stačí vyměnit kolečka. Spojkový vyrovnávač umožňuje rychlé přemístění řezačky na požadované místo.

Řezání trubek je s EX-TRACK® PA-1 je mnohem rychlejší než při použití standardní brusky a povrch řezu je také mnohem hladší. Celé zařízení je snadné, jak sestavit, tak používat.

JEN NAMONTUJTE A ŘEŽTE.

Jak na to? Podívejte se na video:

Stáhněte si brožuru, manuál a technický list na www.ex-track.com.


Chcete se dozvědět více o produktech EX-TRACK®? Navštivte naše stránky www.ex-track.com.

Text:               Thermacut, k.s.
Photo:            Archive of Thermacut, k.s.

Rubriky
CUTTING EX-TRACK® EX-TRACK® OXY-FUEL OXY-FUEL PLASMA PLASMA

POZNEJTE ŘEZACÍ SYSTÉM EX-TRACK®

EX-TRACK® CNC je kompaktní závěsný CNC řezací systém pro autogenní nebo plazmové hořáky, který je lehký, přenosný a ekonomický.

Řezací systém EX-TRACK® CNC

EX-TRACK®CNC je první motorem poháněný model ze série CNC řezacích systémů originální značky THERMACUT® nabízející cenově dostupné řešení profilového řezání. Velikost a váha EX-TRACK®CNC umožnují snadnou přepravu a sestavení kdekoli.  Tento uživatelsky přívětivý, automatizovaný CNC řezací systém pro autogenové i plazmové řezání je kompletně všestranný a představuje vynikající kvalitu za rozumnou cenu.

EX-TRACK® CNC je vybaven zabudovanou barevnou obrazovkou eliminující potřebu integrace externího ovladače do systému. Jednoduché operace volitelné z nabídky je snadné si osvojit a používat. Knihovna nabízí 50 nejběžnějších tvarů, což minimalizuje potřebu programování a následného seřízení. Rozměry těchto tvarů lze snadno měnit dle požadavků zadání bez nutnosti dalšího programování.

CNC řezací systém rozpoznává základní programování v M a G kódu; off-line programované NC soubory lze snadno přesunout do systému pomocí standardního USB připojení.  Tento všestranný Thermacut® řezací systém je vhodný jak pro autogenní tak pro plazmové řezání.  Motorem poháněný zvedák je standardně upevněn a může nést oba hořáky současně, autogenní i plazmový hořák. Regulátor výšky obloukového napětí (AVC) automaticky udržuje stálou řeznou výšku plazmového hořáku. Dotykový IHS senzor rozpozná povrch plechu a nastaví správnou propalovou výšku během automatizovaného procesu řezání. Zároveň dokáže rozpoznat náraz hořáku do plechu během řezání a aktivuje automatické vypnutí, aby se ochránil plazmový systém. Solenoidní (cívkový) ventil při řezání kyslíkem zajišťuje automatické řezání při použití autogenního hořáku.

EX-TRACK® CNC podává přesný a spolehlivý výkon. Precizně vyrobená vodící kolejnice zajišťuje stabilní pohyb příčného nosníku a poskytuje tak plnou oporu pro hořák. Precizní rovnoběžné kolejnice minimalizují vibrace a zajišťují přesné řezání během celého procesu.

Precizní rovnoběžné kolejnice minimalizují vibrace a zajišťují přesné řezání během celého procesu.

EX-TRACK®CNC lze snadno vybavit příslušným plazmovým zdrojem EX-TRAFIRE®. S použitím plazmové řady EX-TRAFIRE® může EX-TRACK® CNC rychle řezat měkkou ocel a hliník až do tloušťky 20 mm nebo nerezovou ocel až do tloušťky 15 mm (propal).

EX-TRACK®CNC je ideální například pro technické vysoké školy, malé výrobní podniky, loděnice, údržbářské nebo opravárenské dílny. Jelikož je přenosný, lze jej použít také ve větších provozních halách nebo na stavbách.

S EX-TRACK®CNC lze řezat plechy o maximálních rozměrech 3 000 x 1 500 mm, rychlostí až 3 000 mm / min.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.ex-track.com.

Pokud potřebujete s čímkoli poradit, neváhejte se prosím na nás obrátit prostřednictvím emailu: extrack@thermacut.cz

EX-TRACK® CNC, PorVent řezací stůl, odsávací jednotka HERR a EX-TRAFIRE®.

Text: Thermacut, k. s.
Foto: archiv Thermacut, k. s.